Uygulamalı Antalya Okulu

Hukuk derya deniz, lakin bu sonsuzluk sadece mevzuat anlamında değil. Teori ile pratiğin farklı olması gibi büyük bir eksiklik var hatta büyük bir kargaşa. Ne yazık ki, yeni mezun öğrenci, öğrendiği hukuk bilgisini icraya geçirme konusunda fakültede hiçbir altyapı tesis edilmediğinden sudan çıkmış balığa dönmektedir.
Avukatlık stajına başlayan bir avukatı ilk karşılayan yer icra daireleridir. Fakültede İcra İflas Kanunu öğretilmesine rağmen, icra dairesine girildiği anda uygulamanın teorik bilgiden çok farklı olduğunu görülmektedir. Örneğin; kanun, ödeme emrini İcra Müdürü hazırlar der, lakin uygulamada İcra Müdürü, alacaklı tarafın avukatı tarafından hazırlanan ödeme emrini inceler ve imzalar. Yani dosyayı alacaklı taraf avukatı hazırlar ve icra müdürüne sunar. Fakültede ise sadece ödeme emrinden bahsedilir, ödeme emrinin ne olduğunu konusunda herhangi bir bilgilendirme söz konusu değildir.
Bir icra dosyasının baştan sona nasıl hazırlanacağı, müzekkerenin ne olduğu, icra dairesine talebin nasıl yapılacağı ve yukarıda da değinilen birçok konu derslerde anlatılmaz. Fakülteden yeni mezun bir Stajyer Avukatın ya da öğrencinin bu icra dosyasını nasıl hazırlayacağını bilmeyip, bir memurdan diğer memura sürüklenmesi ne yazık ki hevesini kırmakta, özgüvenini zedelemektedir. Bununla da kalmayıp kalem personelleri tarafından da yanlış şekilde algılanıp maalesef bazen küçük düşürücü bir muameleye bile maruz kalınabilmektedir.

Türkiye’de ilk defa Avukatlara yönelik kurulmuş olan Avukatlık Akademisi Üniversite Onaylı “Uygulamalı Avukatlık Okulu” ile Fakülte sıralarından Staj bitimine hatta Avukat olduktan sonra da eksik kalan bilgilerin tamamlanması amacıyla yapılmaktadır. Eğitimin tamamında bir Avukatın temelden muhatap olduğu her konuya değinilmekte, Hakim/Savcı ve alanında uzman Avukatlardan bu eğitimler verilmektedir.

1.GÜN

1-Avukatlık Kanunu Hak ve Sorumluluklar

2-Avukatın ceza yargılaması nasıl olur?

3-Avukat ve müvekkil ilişkileri

 • Danışmanlık Ücreti alınmalı mı?
 • Avukatlık sözleşmesi imzalanmalı mı?
 • Avukat müvekkil görüşme tutanağı imzalanmalı mı?
 • Ofisin adliyeye yakın olmasının faydası var mı?
 • Avukatlık ücreti hangi anda alınmalı?
 • Özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

4-Avukat ve adliye- kalem ilişkileri

5-Uygulamalı görüşme tutanağı ve avukatlık sözleşmesi hazırlama

6-Uygulamalı Uyap sistemi tanıtımı

 • Elektronik imza edinme süreci nasıldır?
 • Uyap üzerinden dava nasıl açılır?
 • Dava dosyasına vekaletname ve cevap dilekçesi nasıl gönderilir?
 • Temyiz ve isatinaf dilekçesi nasıl gönderilir?
 • Uyap sistemine para nasıl yüklenir?
 • Harçlar nasıl ödenir?
 • Uyap üzerinden icra takibi nasıl açılır?
 • İcra takip dosyasına nasıl itiraz edilir?
 • Uyap üzerinden savcılığa suç duyurusunda nasıl bulunulur?

7-Avukatın vergilendirilmesi

 • Ofis açtıktan sonra vergi dairesi ile yapılması gereken işlemler nelerdir?
 • Serbest meslek makbuzu keserken nelere dikkat edilmeli?
 • Uygulamalı serbest meslek makbuzu kesilmesi
 • Avukatın ödemekle mükellef olduğu vergiler hangileridir ?
 • Avukatın her ay muhasebesel olarak yapması gereken işlemler nelerdir?
 • Avukat hangi kalemleri gider olarak gösterebilir?
 • SGK ile yapılması gereken işlemler nelerdir?
 • Vergi açılışı yaptırmayıp işçi olarak çalışan avukatların vergisel durumu nedir?

2.GÜN

1-Hukuk davalarında Dava dilekçesi hazırlama

 • Dava dilekçesi yazılırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • Uygulamalı dava dilekçesi hazırlama
 • Cevap dilekçesi hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerekir?
 • Uygulamalı cevap dilekçesi hazırlama
 • Cevap dilekçesi vermemenin sonuçları nelerdir?

2-Hukuk davalarında duruşma

 • Ön inceleme-Tahkikat-Sözlü yargılama ve Hüküm aşamaları
 • Deliller nasıl bildirilir hangi anda sunulur?
 • Duruşmalara gidilmemesinin sonuçları nelerdir?
 • Duruşma düzeni nasıldır?
 • Davacı ve davalının durması gereken yerler neresidir?
 • Avukat hangi aşamada hangi beyanda bulunmalı, hangi işlemi yapmalıdır?
 • Uygulamalı duruşma çalışması

3-Hukuk davalarında Kanun yolları

 • İstinaf dilekçesi nasıl yazılır?
 • Her dava için istinaf yoluna başvuru yapılabilir mi?
 • Uygulamalı istinaf dilekçesi hazırlama
 • İstinaf duruşmasına gitmemenin sonuçları
 • Temyiz dilekçesi nasıl yazılır?
 • Her dava için temyiz yoluna başvuru yapılabilir mi?
 • Uygulamalı temyiz dilekçesi hazırlama
 • Temyiz duruşmasına ( murafaa ya) gitmemenin sonuçları
 • Olağanüstü Kanun yolları
 • Hangi durumlarda yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulabilir?
 • Hangi durumlarda kanun yararına temyiz yoluna başvuru yapılabilir?

4-Hukuk davalarında Avukatın süre kaçırma sorunu

5-Hukuk yargılamalarında arabuluculuk zorunlu mu?

3.GÜN

Ceza Hukuku

1-Savcılığa suç duyurusu nasıl yapılır?

 • Uygulamalı şikayet dilekçesi hazırlama

2-Soruşturma ve Kovuşturma Evreleri

 • Şüpheli ve sanık kavramları
 • Müdafii ile vekil kavramları
 • Hangi suçlarda zorunlu müdafii ve vekillik vardır?
 • Soruşturma aşamasında avukatın dosyayı inceleme sorunu
 • Kollukta ifadeye katılma ve kollukta özellikle dikkat edilmesi gereken işlemler

3-Ceza davalarında duruşma düzeni

 • Sanık ve müşteki nin durması gereken yerler neresidir?
 • Davaya katılma nasıl olur
 • Duruşmalara gidilmemesinin sonuçları nelerdir?
 • Ses görüntü nakli yolu ile duruşmaya katılma
 • Doğrudan soru yöneltme hakkı

4-Koruma tedbirlerine itiraz ve Ceza yargılamasında kanun yolları

5-Ceza yargılamasında avukatın dosyayı incelerken dikkat etmesi gerekenler özellikle hukuka aykırı deliller sorunu

6-Ceza yargılamasında uzlaşma

 • Hangi suçlar uzlaşma kapsamına dahildir?
 • Uzlaşmaya tabi bir suçta avukatın ne yapması gerekir?

7-Uygulamalı ceza duruşması

 1. GÜN

1-İcra takibi

 • İcra takip yolları hangileridir?
 • Uygulamalı ilamsız icra takbi hazırlama(genel haciz yolu ve kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu)
 • Uygulamalı ilamlı icra takibi hazırlama
 • Takip hazırlanırken avukatın özellikle dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
 • İcra takibine itiraz nasıl yapılır?
 • Takip nasıl kesinleşir?

2–Haciz Aşaması

 • Haciz nasıl istenir ve nasıl konulur? Neler haczedilebilir?
 • Avukatın haczi düşürmemek için dikkat etmesi gerekenler nelerdir?

3-Satış aşaması

 • Satış nasıl istenir ve satışa hazırlık işlemleri nelerdir?
 • Avukatın satışı düşürmemek için dikkat etmesi gerekenler nelerdir?
 • İhale nasıl yapılır?
 • Uygulamalı ihale örneği

4-Paraların paylaştırılması nasıl yapılır?

 • Sıra cetvelinde avukatın dikkat etmesi gereken sıra nedir?

 

Eğitimin Yanında Yapılacaklar;

 • Avukatlığa yönelik kısa film gösterimleri,
 • Tecrübe aktarımları,
 • İletişim Teknikleri,
 • Eğlenceli Aktiviteler,
 • Simülasyon Duruşma,
 • Simülasyon Müvekkil Görüşmeleri
 • Yarışmalar.

4 Gece 5 Gün

Öğrenciler

Stajyer Avukatlar

Avukatlar

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara üniversite onaylı sertifika verilir.

21-25 Eylül 2018 / Antalya

b_web_logo_avukatlik Uygulamalı Antalya Okulu b web logo avukatlik
avukatlik_akademisi_tr_ Uygulamalı Antalya Okulu avukatlik akademisi tr 1
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Avukatlık Akademisi bu konuda azami önem göstermektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

WhatsApp