Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik

Bu programda amaçlanan, hukuka aykırı fiiller neticesinde meydana gelen ölüm ve uğranılan bedensel zararlar sebebiyle ortaya çıkan Destekten Yoksun Kalma ve İşgöremezlik Zararlarının(bedensel zararları) tazminata konu olacak tutarlarının hesaplanması konusunda ilgili kişilere gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasıdır.

Programa katılanların, edindikleri aktüeryal bilgiler sayesinde,resmi bilirkişilik ve uzman görüşü (bilimsel mütalaa) verme faaliyetlerini aktüerya bilimi esaslarına bağlı olarak yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Sorumluluk Hukukunun Genel Esasları
Akdi Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar
Akit Dışı Sorumluluktan Kaynaklanan Zararlar
Beden Tamlığının İhlalinden Doğan Zararlar

Genel Olarak Beden Tamlığının İhlali Kavramı
Beden Tamlığı İhlali Zararı
Zarardan İndirim Sebepleri
Tazminatın Hesabı
Destekten Yoksun Kalma Zararları

Destekten Yoksun Kalma Kavramı
Destekten Yoksun Kalanlar
Zarardan İndirim Sebepleri
Tazminatın Hesabı
Bedensel Zararların Hesabına İlişkin Uyuşmazlıklarda Yargılama Usulü

Görev ve Yetki
İspat Usulü
Bilirkişilik
Zamanaşımı
Ceza Davalarının Tazminat Davalarına Etkisi
Birden Çok Sorumlu Arasındaki İlişki (Rücu Davaları)

32 saat / 4 gün

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler
Yeminli Mali Müşavirler
Avukatlar
Hakimler
İş Müfettişleri ve Uzmanları
İş güvenliği Uzmanları
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve diğer bölüm lisans mezunları

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara üniversite onaylı sertifika verilir.

14-15- 21-22 Temmuz 2018 10.00 – 18.30 İstanbul ve Ankara

Not: Herhangi bir grupta kayıtlı öğrencisi sayısı 20 kontenjanın altında kalma durumunda üniversitemiz 7-14 gün program ertelemesine gitmektedir. Ertelemeler hakkında katılımcılar program tarihine 2 gün kala bilgilendirilmektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

b_web_logo_avukatlik  Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik b web logo avukatlik
avukatlik_akademisi_tr_  Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik avukatlik akademisi tr  1
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Avukatlık Akademisi bu konuda azami önem göstermektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

WhatsApp