Kamu İhale Kanunu

Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idareleri yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arzetmektedir.

Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Ayrıca, Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikayetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri, firmaların ise kamu kaynağından daha çok pay alabilmek için ihalelere teklif sunmaları ve ihale almaları ancak iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hakim olmakla mümkündür.

Bu sebeplerle yapılacak eğitimde 4734 Sayılı KAMU İHALE KANUNU ve 4735 Sayılı KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU ve 2886 SAYILI Devlet ihale Kanunu ile bu kanunlarla bağlantılı DİĞER MEVZUAT (Yönetmelikler ve tebliğler) hakkında katılımcılara kavrama düzeyinde bilgi ve beceri kazandırılacak, kazanılan bu bilgi ve beceriyi en iyi şekilde kullanma imkanı sağlanacaktır.

İhale sürecinde karşılaşılabilecek sorunların çözümü için Kamu İhale Kurulu kararlarından örnekler verilerek ve katılımcıların karşılaştıkları sorunlar bire bir değerlendirilmesi ve çözüm yollarının sunulması öncelikli amacımızdır.

Kamu ihale mevzuatı en fazla değişikliğe uğrayan mevzuattır. Dolayısı ile personelin kendisini yenilemesi büyük önem arzetmektedir. Eğitime tedarik sürecinde yer aln tüm personelin katılımı hedeflenmektedir.

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarının Gerekçesi, Amaç ve Kapsamı, İstisnaları, Önemli Maddeleri
2. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ihale temel ilkeleri
3. İhalelerde Genel Hükümler ve Uygulama İlkeleri
4. Kamu İhale Kurumu’nun Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Özellikleri
5. İhale Uygulamalarına İlişkin Ortak Hükümler ve Önemli Hususlar
6. Teknik personellere yönelik İhale Esasları
7. İdari şartname, sözleşme tasarısı, onay belgesi hazırlanması temel ilkeleri
8. İhale işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
9. 4734/4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
10. 4734/4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapım İşleri
11. Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhaleleri Özel Hükümleri
12. 4734 ve 4735 Sayılı Kanunlar Kapsamında Yapılan İhale İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
13. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-B İstisna Maddesi Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları
14. 3-B İstisna Maddesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının Genel İlkeleri
15. Dış tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
16. İç Tedarik Yönergesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları
17. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Uygulamaları
18. EKAP’a Giriş ve Kullanıcı İşlemleri
19. EKAP Kullanıcı Yetkileri
20. EKAP’ta İhale İşlem Aşamaları
21. Elektronik Kamu Alımları Platformuna (EKAP) Geçiş
22. Kamu Satınalma Platformu (KSP) ve Elektronik Kamu Alımları Platformunun Karşılaştırılması
23. İhaleye Katılabilme Kuralları
24. İhale Süresi, Usulleri ve Uygulaması
25. Ön Yeterlik İlanı ve İhale Dokümanları
26. Yaklaşık Maliyet Hazırlama
27. Teklif ve Başvuruların Sunulması
28. Tekliflerin ve Başvuruların Değerlendirilmesi
29. Mal ve Hizmet Alım İhaleleri ile Yapım İşleri İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması
30. Danışmanlık Hizmet İhaleleri Özel Hükümleri
31. İdareye Şikayet Başvurusu
32. KİK ve İhale Makamı Kuruma Şikayet İncelemeleri, Anlaşmazlıkların Çözümü
33. Yasak Fiil ve Davranışlar
34. İhaleye Fesat Karıştırma
35. Sözleşme süreci
36. Sözleşmenin uygulanması
37. Fiyat Farkı, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri
38. Teminat çeşitleri
39. Sözleşme değişiklileri
40. Sözleşme artırımı, Süre uzatımı
41. 2886 s Yasa çerçevesinde kiralama ve satış işlemler (Belediye ve Özel Bütçeli Kurumlar için)
42. Yürürlülük,Yürütme

24 saat / 3 gün

Avukatlar, Stj.Avukatlar, Hakim-Savcılar, Kamu ve Özel Sektör Çalışanları vb.

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara üniversite onaylı sertifika verilir.

19 – 20 – 21 Ekim 2018 10.00 – 18.30 İstanbul ve Ankara

b_web_logo_avukatlik  Kamu İhale Kanunu b web logo avukatlik
avukatlik_akademisi_tr_  Kamu İhale Kanunu avukatlik akademisi tr  1
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Avukatlık Akademisi bu konuda azami önem göstermektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

WhatsApp