Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik

Sağlık sektörünün gelişimine paralel olarak bu alandaki uyuşmazlıkların da artışı yargı kararlarına da yansımaktadır. Özellikle hekim ve sağlık personelinin hataları neticesinde doğan tazminat davalarının yanı sıra; önleyici ve tedavi edici sağlık alanındaki gelişmelerde yeni tür uyuşmazlıkların çıkmasına da neden olmaktadır.

Sağlık hizmetinin özel sektör eli ile verilmesi uyuşmazlıkların da gelişimi tüketici hukukunu ve ticaret hukukunu da etkilemiştir. Ayrıca sağlık hizmetinin kamu hastaneleri vasıtasıyla verilmesi ise idare hukuku çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümünü gerektirmektedir. Hazırlamış olduğumuz bu sağlık hukuku eğitimi ile kamu veya özelde çalışan sağlık meslek mensuplarının temel hukuki bilgiye erişmesi amaçlanmıştır.

1.Temel Sağlık Hukuku Bilgisi
2.Tıp Etiği ve Hukuku
3.Hasta Hakları Yönetmeliği
4.Tıbbi Deontoloji Tüzüğü
5.Hastanın Aydınlatılmış Onayı
6.Sağlık Hukukuna İlişkin Diğer Temel Kavramlar
7.Sağlık Meslek Mensuplarının Sorumlulukları
8.Tazminat Sorumluluğu
9.Cezai Sorumluluk
10.Kamu Sektöründe Çalışan Sağlık Meslek Mensuplarının Disiplin Sorumlulukları
11.Kamu Hastaneleri
1. İdari Teşkilat İçerisinde Sağlık Hizmeti Veren Kuruluşlar
2.Kamu Hastanelerinin Hizmet Sorumluluğu
12.Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşları
13. Özel Hastaneler ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşlarına İlişkin Mevzuat
14. Özel Hastane ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Kuruluşlarının Hukuki Sorumlulukları
15. Kötü tedavi nedeniyle oluşan tazminat davaları
16. Reklam Yasağı ve İdari Cezalar
17. Diğer İdari Sorumlulukları
18. Hukuk ve Ceza Davalarında Tıbbi Bilirkişilik
19. Sağlık Hukukunda Arabuluculuk”

32 saat / 4 gün

Avukatlar, Stj.Avukatlar, Doktorlar, Hemşireler, bilimum sağlık çalışanları vb.

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara üniversite onaylı sertifika verilir.

27 – 28 Ekim – 3-4 Kasım 2018 10.00 – 18.30 İstanbul ve Ankara

b_web_logo_avukatlik  Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik b web logo avukatlik
avukatlik_akademisi_tr_  Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik avukatlik akademisi tr  1
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Avukatlık Akademisi bu konuda azami önem göstermektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

WhatsApp