Trafik Kazaları Bilirkişilik

Trafik Kazalarında hem ceza hukuku yönünden hem tazminat davaları yönünden son zamanlarda dosya sayısının fazlasıyla arttığı gözlemlenmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yapılacak bu eğitimle konunun derinlemesine irdelenmesi, sigorta hukuku, tazminat hukuku ve ceza hukuku boyutlarında ele alınarak bilgilerin güncellenmesi amaçlanmaktadır.

1) Ceza Hukuku yönünden trafik kazaları
2) Trafik kazalarının kovuşturulması ve ceza uygulaması
3) Trafik Yasasına göre hukuki sorumluluk
4) Kusur incelemesi
5) Trafik kazasında sorumluların ve zararın tespiti
6) Trafik kazası türleri ve uygulanacak yasa hükümleri:
a) Karayolları Trafik Kanunu’na göre trafik kazaları
b)Yolcu taşımada taşımacının sorumluluğu
c) Trafik-İş kazalarında işverenin sorumluluğu

7) Trafik kazası nedeniyle tazminat davaları:
a) Araç hasarı nedeniyle tazminat davaları
b) Ölüm nedeniyle tazminat davaları
c) Bedensel zararlar nedeniyle tazminat davaları

8) Görevli ve yetkili mahkeme
9) Tazminat isteminin hukuksal ve yasal dayanakları
10)Davaların açılma ve izlenme yöntemleri
11) Tazminat davalarında kanıtlar ve kanıtların toplanması
12) İnsan zararlarının parasal değerlendirmesi
13)Tazminat hesaplama yöntemleri ve uygulaması
14) Tazminat davalarında bilirkişilik ve bilirkişi incelemesi
15) Faiz ve zamanaşımı
16) Trafik kazaları ve sigortalar
17) Güvence Hesabı
18) Sigorta Tahkim Komisyonu

Egitimciler:

Dr. CENGİZ APAYDIN
(Cumhuriyet Savcısı)

ÇELİK AHMET ÇELİK
(Tazminat Hukukçusu ve Tazminat Hesapları Uzmanı)

Av.İSMET DEMİRAĞ
(Sigorta Hukukçusu -Sigorta Tahkim Hakemi)

32 saat / 4 gün

Stajyer Avukatlar, Avukatlar, Sigorta Sektörü Çalışanları, Emniyet Görevlileri vs

Program sonunda yapılan değerlendirmede, yüzde 70 baraj notunun üzerinde puan alan ve yüzde 70 katılım şartını karşılayan adaylara üniversite onaylı sertifika verilir.

29-30 Eylül-6-7 Ağustos 2018 İstanbul/Haliç

b_web_logo_avukatlik  Trafik Kazaları Bilirkişilik b web logo avukatlik
avukatlik_akademisi_tr_  Trafik Kazaları Bilirkişilik avukatlik akademisi tr  1
detaylı bilgi için
arayalım

Kişisel bilgileriniz kesinlikle 3.Şahıslar ile paylaşılmaz. Avukatlık Akademisi bu konuda azami önem göstermektedir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz:

WhatsApp